Międzynarodowa Konferencja Ekspercka

Konflikty asymetryczne i wojny hybrydowe w XXI wieku

Ostrowiec Świętokrzyski
23-25 maja 2018

 

Organizatorzy:

WSBiP_logo    logocirsaPodobny obraz

imagese09969_b86cae47c48843a29101611f20fedf1c  

 

Oficjalni Partnerzy:

Patroni medialni:

Komitet Organizacyjny:

gen. dyw. w st spocz.                           dr Paweł Gotowiecki                   dr Jakub Żak
mgr inż. Andrzej Pietrzyk
Przewodniczący                                   Z-ca Przewodniczącego            Sekretarz  

  • ppłk Marian Cichoń
  • dr Przemysław Furgacz
  • dr Anna Gapys
  • Lena Kuzka
  • dr Wojciech Łysek
  • płk Stefan Suska
  • Natalia Tomaszewska

Ważne terminy

31 marca 2018: nadesłanie formularza zgłoszeniowego na pocztę elektroniczną sekretarza Komitetu Organizacyjnego Konferencji dr. Jakuba Żaka zak@cirsa.pl Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia z przyczyn organizacyjnych lub jakichkolwiek innych.

30 kwietnia 2018 wpłata opłaty konferencyjnej na konto PEKAO S.A o/Ostrowiec 08124013851111000011858553 (w tytule wpłaty należy podać KONFERENCJA)

31 maja 2018: nadesłanie materiałów konferencyjnych na pocztę elektroniczną sekretarza Komitetu Organizacyjnego Konferencji dr. Jakuba Żaka zak@cirsa.pl


Za wszelkie informacje dot. konferencji, w tym kwestie dojazdu, zakwaterowania, odpowiada Sekretarz Komitetu Organizacyjnego Konferencji dr Jakub Żak zak@cirsa.pl 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj