Opłata konferencyjna


Opłata konferencyjna za UCZESTNICTWO CZYNNE oraz UCZESTNICTWO BIERNE wynosi 300 zł (65 EURO), natomiast za UCZESTNICTWO CZYNNE ONLINE 90 zł (20 EURO).

W ramach opłaty konferencyjnej zapewniamy między innymi:

  • uczestnictwo w konferencji i imprezach towarzyszących;
  • gorące posiłki oraz bufet kawowy w trakcie konferencji;
  • wycieczkę turystyczną;
  • udział w uroczystej kolacji 13 października (1. dzień konferencji)

opłatę konferencyjną należy wnieść do 30 września 2022 r. na rzecz Środkowoeuropejskiego Instytutu Badań  i Analiz Strategicznych na konto ALIOR BANK  07249000050000450055857799 (w tytule wpłaty należy podać KONFERENCJA oraz Imię i Nazwisko uczestnika). Opłatę konferencyjną należy wnieść po akceptacji zgłoszenia na konferencję.

Z wniesienia opłaty konferencyjnej zwolnieni są Goście Specjalni konferencji.