Opłata konferencyjna


Opłata konferencyjna za UCZESTNICTWO CZYNNE  wynosi 300 zł (65 EURO). Z opłaty są zwolnieni: goście specjalni, przedstawiciele instytucji partnerskich oraz uczestnicy z Ukrainy.

W ramach opłaty konferencyjnej zapewniamy między innymi:

  • uczestnictwo w konferencji i imprezach towarzyszących;
  • gorące posiłki oraz bufet kawowy w trakcie konferencji;
  • udział w uroczystej kolacji 15 czerwca (1. dzień konferencji)

opłatę konferencyjną należy wnieść do 30 maja 2023 r. na rzecz Środkowoeuropejskiego Instytutu Badań  i Analiz Strategicznych na konto ALIOR BANK  07249000050000450055857799 (w tytule wpłaty należy podać KONFERENCJA oraz Imię i Nazwisko uczestnika). Opłatę konferencyjną należy wnieść po akceptacji zgłoszenia na konferencję.

Z wniesienia opłaty konferencyjnej zwolnieni są Goście Specjalni konferencji.