Zgłoszenia

Ważne terminy

15 maja 2023 nadesłanie formularza zgłoszeniowego na pocztę elektroniczną Komitetu Organizacyjnego Konferencji info@konferencja.org.pl Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia z przyczyn organizacyjnych lub jakichkolwiek innych. Uwaga! Zgłoszenia uczestnictwa online są przyjmowane tylko od uczestników zagranicznych.

30 maja 2023: wpłata opłaty konferencyjnej  w wysokości 300 zł (uczestnictwo czynne i bierne w formie tradycyjnej)  na rzecz Środkowoeuropejskiego Instytutu Badań i Analiz Strategicznych na konto ALIOR BANK  07249000050000450055857799 (w tytule wpłaty należy podać KONFERENCJA oraz Imię i Nazwisko uczestnika). Opłatę konferencyjną należy wnieść po akceptacji zgłoszenia na konferencję.

Ze względu na dynamiczny rozwój sytuacji na Ukrainie organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznego ustalenia formy ewentualnej publikacji materiałów konferencyjnych w czerwcu 2023 roku. 


Za wszelkie informacje dot. konferencji, w tym kwestie dojazdu, odpowiada Prezydium  Komitetu Organizacyjnego: info@konferencja.org.pl