Zgłoszenia

Ważne terminy

13 września 2022: nadesłanie formularza zgłoszeniowego na pocztę elektroniczną Komitetu Organizacyjnego Konferencji info@konferencja.org.pl Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia z przyczyn organizacyjnych lub jakichkolwiek innych.

30 września 2022: wpłata opłaty konferencyjnej  w wysokości 300 zł (uczestnictwo czynne i bierne w formie tradycyjnej) lub 90 zł (uczestnictwo czynne online) na rzecz Środkowoeuropejskiego Instytutu Badań i Analiz Strategicznych na konto ALIOR BANK  07249000050000450055857799 (w tytule wpłaty należy podać KONFERENCJA oraz Imię i Nazwisko uczestnika). Opłatę konferencyjną należy wnieść po akceptacji zgłoszenia na konferencję.

31 października 2022: nadesłanie artykułów na pocztę elektroniczną info@konferencja.org.pl Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia artykułu, jeżeli nie będzie on spełniał kryteriów merytorycznych oraz wymogów edytorskich. Do druku przyjmowane będą teksty wyłącznie w języku angielskim. Decyzję o formie publikacji materiałów konferencyjnych podejmie Komitet Organizacyjny w porozumieniu z Radą Naukową konferencji.


Za wszelkie informacje dot. konferencji, w tym kwestie dojazdu, odpowiada Prezydium  Komitetu Organizacyjnego: info@konferencja.org.pl