Nasze konferencje

Środkowoeuropejski Instytut Badań i Analiz Strategicznych wraz z Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. są organizatorami cykliznych konferencji poświęconych problematyce stosunków międzynarodowych, geopolityki, ekonomii, bezpieczeństwa międzynarodowego oraz wojskowości.

Do tej pory odbyło się pięć międzynarodowych konferencji naukowych: “Kryzys ukraiński i jego znaczenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego” (2015), “Obrona Terytorialna i jej rola we współczesnych systemach bezpieczeństwa” (2016), “Konflikty asymetryczne w XX i XXI w.” (2018) oraz ” Od Międzymorza do Trójmorza. Inicjatywy integracyjne i koncepcje zbiorowego bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej w XX i XXI w.” (2019); “Nowy ‘wielki kryzys’. Oblicza, przebieg i skutki pandemii COVID-19” (2022).

Nasze konferencje każdorazowo gromadzą ponad 100 uczestników – naukowców, analityków, ekspertów, dyplomatów i polityków z kilkunastu krajów. W trzech dotychczasowych konferencjach gościliśmy prelegentów oraz uczestników z Polski, Szwecji, Litwy, Rosji, Ukrainy, Gruzji, Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii, Mołdawii, Niemiec, Szwajcarii, USA, Wielkiej Brytanii, Brazylii, Indii, Mauretanii, a wśród nich osoby pełniące kierownicze funkcje w administracji państwowej i wojskowej swoich krajów. Konferencjom towarzyszyły imprezy – spotkania autorskie, fora tematyczne, wystawy sprzętu wojskowego. Informacja o konferencjach była publikowana w branżowych czasopismach z Polski i świata.

Gwarantujemy wysoki poziom merytoryczny oraz możliwość nawiązania interesujących kontaktów.