Program Konferencji

Pandemia COVID-19 zmieniła oblicze współczesnego świata nie tylko w wymiarze ochrony zdrowia, ale także na płaszczyźnie politycznej, gospodarczej i społecznej. Zasięg przestrzenny, liczba osób zakażonych i zmarłych, czas trwania oraz długotrwałe skutki wywołane przez pandemię – porównywalne do recesji spowodowanej przez „wielki kryzys” z lat 1929-1933 – pozwalają o niej mówić jako o wydarzeniu makrosystemowym.

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Partnerzy, wychodząc naprzeciwko potrzebom badawczym związanym z wielopłaszczyznową analizą zjawiska pandemii COVID-19, pragnie zaprosić wszystkich zainteresowanych naukowców, analityków, ekspertów, w szczególności z dziedziny medycyny, socjologii, ekonomii, politologii, nauk o bezpieczeństwie, do uczestnictwa w interdyscyplinarnej Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Nowy ‘wielki kryzys’. Oblicza, przebieg i skutki pandemii COVID-19”.

Organizatorzy proponują następujące obszary tematyczne:

Medyczny aspekt pandemii:

 • Aktualna wiedza medyczna na temat wirusa SARS-CoV-2 – diagnostyka, leczenie, zapobieganie;
 • Trudności pielęgnacyjno-terapeutyczne pacjenta zakażonego wirusem SARS-CoV-2;
 • WHO i globalny system ochrony zdrowia wobec pandemii COVID-19 – analiza zjawisk, ocena rozwiązań, sukcesy i porażki;
 • Systemy ochrony zdrowia w wybranych krajach świata wobec pandemii COVID-19 – analiza zjawisk, ocena rozwiązań, sukcesy i porażki;
 • Szczepionki przeciw wirusowi SARS-CoV-2 – badania i produkcja szczepionek, rodzaje szczepionek, objawy poszczepienne;
 • Mechanizm COVAX – dystrybucja szczepionek w krajach biednych i rozwijających się;
 • Przeciwdziałanie pandemiom i epidemiom w ujęciu historycznym (SARS-CoV-1, MERS-CoV i inne koronawirusy) – analiza porównawcza;
 • Telemedycyna – szansa czy zło konieczne?

Ekonomiczny aspekt pandemii:

 • Krótko- i długoterminowy wpływ pandemii COVID-19 na globalną gospodarkę;
 • Wpływ pandemii COVID-19  na globalne łańcuchy dostaw;
 • Modele matematyczne pandemii COVID-19 – skutki ekonomiczne zastosowania modeli matematycznych dla poszczególnych krajowych gospodarek;
 • Doświadczenia pomocowe poszczególnych państw w zakresie przeciwdziałania pandemii COVID-19 – tarcze gospodarcze/pomocowe;
 • Pandemia COVID-19 a krótko- i długoterminowe zmiany na rynku pracy; 
 • Rosnące zadłużenie państw i zbliżający się kryzys zadłużeniowy jako pośredni efekt pandemii COVID-19;\Krótko- i długoterminowy wpływ pandemii COVID-19 na gospodarki poszczególnych krajów świata;
 • Wpływ pandemii COVID-19  na rozwój Internetu – trendy i uwarunkowania.

Polityczno-prawny aspekt pandemii:

 • Prawne aspekty stanu pandemii COVID-19 (prawo krajowe, międzynarodowe/unijne);
 • Lockdown, stan wyjątkowy, odporność populacyjna – strategie walki z pandemią COVID-19;
 • Udział sił zbrojnych wybranych państw w walce z pandemią COVID-19;
 • Zarządzanie kryzysowe w obliczu pandemii COVID-19.

Polityczno-sekuritologiczny aspekt pandemii:

 • Wpływ pandemii COVID-19 na kształt ładu globalnego i architekturę bezpieczeństwa międzynarodowego – zwycięzcy i przegrani;
 • Pandemia COVID-19 jako katalizator deglobalizacji;
 • Pandemia COVID-19 jako element wojny informacyjnej;
 • Wirus SARS-CoV-2 jako potencjalna broń biologiczna;
 • Wpływ pandemii COVID-19 na scenę polityczną wybranych krajów świata.

Społeczny aspekt pandemii:

 • Społeczeństwo w czasie pandemii – aspekty socjologiczne i psychologiczne;
 • Edukacja powszechna w dobie pandemii – regres czy postęp;
 • Przestrzeń kultury w dobie pandemii – rzeczywistość 2.0;
 • Teorie spiskowe oraz niekonwencjonalne narracje dotyczące wirusa SARS-CoV-2 i ich społeczne oddziaływanie;
 • Korelacja między metodami zwalczania pandemii COVID-19 a ograniczeniami wolności obywatelskich – skutki długofalowe.